3 sene önce
3 sene önce

Aleksandar Rankovic kimdir

RANKOVİC (Aleksandar), yugoslav si­yaset adamı (Drazevac, Belgrad yakının­da, 1909 – Dubrovnik 1983). Komünist mi­litan (1928), 1929-1935 arasını hapiste ge­çirdi. Savaş sırasında Tito’nun yanında sa­vaştı. Savaştan sonra Tito, onu içişleri ba­kanlığına (1945-1953) ve gizli polisin ba­şına getirdi. 1953’te Federal yürütme kon­seyi başkan yardımcılığına, 1963’te Dev­let başkan yardımcılığına getirildi, 1966’da devlet içindeki yetkilerini aşmak ve sırp milliyetçiliği yapmakla suçlanarak görev­den alındı, ardından Komünistler birliği’nden çıkarıldı.

Paylaşın