3 sene önce
3 sene önce

Isaac Newton kimdir icatları ve yasaları nelerdir

Isaac Newton matematik, mekanik ve optik alanlarında temel fikirleri geliştirmiştir. Çalışmaları 20. yüzyılın □aşına kadar bilimsel düşüncenin remelini oluşturmuştur.
İngiltere’de doğan Nevvton Cambridge Üniversitesi’nde okumuş sonra da aynı yerde ders vermiştir. Üniversite veba salgını nedeniyle kapanınca 1664 te en önemli çalışmasına Lincolnshire’deki evinde başlamıştır.1668’de yansıtıcı Teleskopu icat etti. 30 yıl kadar sonra zeyaz ışığı renkler spektrumuna ayırmak için cam bir prizma ile deneyler yaptı. Bu iki tarih arasında Nevvton yerçekimi yasası ve hareketin üç yasası üzerindeki temel çalışmaları yer aldı. Bulgularını 1687’de Principia Mathematica eseriyle yayınladı.
Çalışmaları fizikte bilimsel düşüncede devrim yaratmış ve gezegenlerin, ayların ve kuyruklu yıldızların hareketlerini kesin olarak tahmin etmeyi mümkün kılmıştır. Büyük ününe rağmen Nevvton alçakgönüllü bir hayat sürmüş ama ölünce büyük bir törenle VVestminster Kilisesine gömülmüştür.

Başlıca başarıları: Evrensel Yerçekimi ve Hareketin Üç Yasası’nı geliştirdi 1684-1687

Matematik alanındaki katkıları

Newton’un matematie her dalda katkıları olmuştur. Genellikle analitik geometride eğrilerin teğetleri (diferansiyel) ve eğrilerin meydana getirdiği alanları (integral) hesaplamada yöntemler geliştirmiştir.] Bu iki işlemin birbirlerine ters bulunduğunu bulmuş, eğimler ile alakalı çözümler geliştirmiş ve şunlara akış (fluxion) metotları adını vermiştir zira niceliklerin bir boyuttan diğerine aktığını hayal etmiştir.

Matematikte (a+b)^n ifadesinin üstel seriye açılımını veren genel iki terimli teoremini buldu.
Leibniz ile kalkülüs münakaşası

Newton, “akış” yöntemlerini 1666 senesinde geliştirmişti ve yalnızca birkaç matematikçiye özel olarak göstermişti.[1675’te Paris’te Gottfried Wilhelm Leibniz da tamamiyle bağımsız olarak kendi diferansiyel tekniğini geliştirdi. Leibniz 1684’te kendi tekniğini yayınlayınca, bilim aleminde bu tekniği evvelce kimin bulduğuna dair sert bir münakaşa başladı ve 1716’da Leibniz hayatını kaybettikten sonra bile münakaşa devam etti. Günümüzde tarihçiler Newton ve Leibniz’in birbirlerinden tamamiyle habersiz bu yöntemleri geliştirdiklerini düşünüyorlar.

Mekanik alanındaki katkıları

Newton’un bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır. Merkezkaç gücü yasası ile Kepler yasalarını beraber ele alarak kütle çekim yasasını meydana koydu. Newton hareket yasaları olarak tanınan eylemsizlik ilkesi, gücün kütle ile ivmenin çarpımına eşit bulunduğunu ifade eden yasa ve tesir ile reaksiyonnin eşitliği fiziğin en mühim yasalarındandır.

Evrensel kütle çekimi formülü
Kütle çekimi

Newton dendiğinde akla ilk kütle çekimi gelir zira fizik tarihinde bu düşünce bir devrim yaratmıştır.Newton’dan evvelce Joannes Kepler, gezegenlerin eliptik faaliyetlerini salt matematiksel olarak bildirmişti ama gezegenlerin namacıyla yörüngede kaldıklarına dair bir açıklama getirmemişti.

Newton kütle çekimini ilk kez 1665 senesinde düşündü ama Principia kitabını 1687 tarihine kadar yayınlamadı.

Newton ilk olarak Kepler yasalarının doğru olması halinde Güneş ve gezegenler arasında bir çekim gücü olması gerekliliğini düşündü. Bu tür bir kuvvet olması halinde gezegenlerin Kepler’in tanım ettiği şekilde hareket edeceğini düşündü ve kütle çekiminin matematiksel ifadesini verdi.

Newton mekaniği hakkındaki katkıları

Newton mekaniği yakın etrafımızdaki hareketleri aktaran bir bakış açısıdır, atom altı parçacıkları amacıyla kuantum mekaniği, galaktik hareketler amacıyla ise görelilik kuramları uygulanır. Newton mekaniği büyük yıldız ve gezegenlerin yörüngelerini hesaplar iken birtakım ufak sapmalara namacıyla olmaktadır ancak dünyadaki ufak cisimler ve mühendislik hesaplamalarında şunlar tamamiyle göz ardı edilebilecek kadar ufaktür
Newton hareket yasaları

Newton hareket yasaları olarak tanınan üç yasa şu şekildedir:

Hareketli bir cisim dışarıdan bir kuvvete maruz kalmazsa doğrusal hareketini sürdürür.
Kütlesi “m” olan bir cisme yapılan “F” gücü ile “a” ivmesi arasında F=ma bağıntısı vardır.
Her tesire karşı ona eşit bir reaksiyon vardır.

Newton’ın hareket yasaları, evrenin bir sistem içersinde ve deterministik bulunduğu neticesine varmış ve ardından felsefeyi gerektiğince tesirlemiştir.
Beyaz ışık prizmadan atlattıktan sonra tayf oluşturuyor

Optik alanında katkıları

Newton bir ışık kaynağından çıkan ışığın bir cisme çarpıp aydınlatması olayına değişik bakmış, ışığın hareket ettiğini ve sonlu bir sürati bulunduğunu düşünmüştür.Mercek ve prizmalar kullanarak bu ışık tayfını yine beyaz ışığa çevirmeyi de başarmıştır.

Newton karanlık bir odada ufak bir delikten gelen güneş ışığını bir prizmadan geçirerek bir renk tayfı oluşturmuş ve gökkUşaklarının nasıl oluştuğunu bildirmiştir.

Başlıca eserleri

Method
De Motu Corporum in Gyrum (1684)
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)
Opticks (1704)
Arithmetica Universalis (1707)
The System of the World, Optical Lectures, The Chronology of Ancient Kingdoms, (Amended) and De mundi systemate (published posthumously in 1728)
Observations Prophecies Of Daniel and Apocalypse of St. John (1733)
An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture(1754)
Yerçekimi

Paylaşın