3 sene önce
3 sene önce

Konstandinos Karamanlis kimdir

KARAMANLİS (Konstantin), yunan devlet adamı (Proti, Serrez, 1907). Avukat­tı; 1946’dan başlayarak birçok bakanlık görevlerinde bulundu. Üç kez hükümetin başına geçti (1955-1963 arasında), Radi­kal ulusal birlik partisi’ni (ERE) kurdu. Yu­nan kamuoyunu Enosis’ten (Kıbrıs’ın ilha­kı) vazgeçirmeye çalıştı; 11 şubat 1959’da Kıbrıs’ı bağımsız bir cumhuriyet durumu­na getiren Zürich antlaşması imzalandı. Yumuşama ve Avrupa’ya yakınlaşma si­yaseti izledi, Yunanistan’ın Ortak Pazar’a üyelik sürecini başlattı (1962). 1963’te mu­halefetin, rejimin taşkın davranışları (ma­yısta milletvekili Lambrakis’in öldürülme­si) karşısındaki çalkantısı istifasına yol aç­tı (haziran) ve partisinin, G. Papandhreu tarafından az bir farkla yenildiği seçim ba­şarısızlığından (kasım) sonra Paris’e çekil­di. General Gizikis tarafından Atina’ya çağrıldı, askeri cuntanın istifası üzerine ye­niden Başbakanlığa geldi (temmuz 1974) ve sivil bir hükümet kurdu. Eylülde, Yeni demokrasi hareketinin kurulduğunu ilan etti ve bu parti kasım seçimlerinde oyla­rın % 54’ten çoğunu kazanarak 300 üye­lik Parlamento’da 220 üyelik sağladı.

Bu­nun üzerine, hükümeti K. Karamanlis kur­du ve 5 mayıs 1980’de de Cumhurbaş­kanı seçildi. Aynı yıl Balkan ülkeleriyle ya­kınlaşma sağlamak amacıyla Romanya (eylül), Bulgaristan (ekim) ve Yugoslavya’ yı (kasım) ziyaret etti. 1981 ekiminde ikti­dara gelen Panhelenik sosyalist hareket partisi’nin (PASOK) dış siyasetini zaman zaman eleştirdi. 1985’teki seçimlerde PASOK kendisini desteklemeyeceğini açıklayınca adaylığını koymaktan vazgeçti ve süresi dolmadan Cumhurbaşkanlığın­dan istifa etti. Siyaset hayatından çekildi.

Paylaşın