3 sene önce
3 sene önce

Ramazanzade Abdünnafi İffet Efendi Kimdir

RAMAZANZADE ABDÜNNAFİ İF­FET EFENDİ, türk yönetici ve şair (Ada­na 1824 – Hicaz 1891). Medrese öğreni­mi gördükten sonra imparatorluğun çeşitli yerlerinde malmüdürü, defterdar, tahkikat memuru, mutasarrıf olarak görev yaptı. Musul (1878-1879) ve Mamuretülaziz (Ela­zığ) valiliğinde (1879-1880) bulundu. Dev­let görevlilerini seçen intihabı memurin ko­misyonu başkanlığına getirildi (1888). Şi­irleri, derin kültüründen izler taşır. Başlı­ca yapıtları: şiirlerini bir araya getirdiği kü­çük divanı Divançe-i şiir; çeşitli şairlerin şi­irlerini incelediği Mahzen-i esrâr-ı şuârâ; öykülerden oluşan Kâmil ülâsâr.

Paylaşın