3 sene önce
3 sene önce

Ramazanzade Ahmet Çelebi kimdir

RAMAZANZADE AHMET ÇELEBİ, türk din bilgini (öl. Şam 1578). Medrese öğrenimi gördü. Çeşitli görevlerde bulun­duktan sonra Mekke kadılığına kadar yük­seldi. Başlıca yapıtları: Araf suresine ka­dar Kuran’ın incelendiği Sûre-i A’râf’a ka­dar ı’râb-ı Kur’ân; haşiye ve şerh niteliğin­deki Ta’lîkat ala’l-Bayzâvî, Hâşiye-i Şerhi miftâh, Hâşiye-i Şerhi mevâkıf.

Paylaşın