3 sene önce
3 sene önce

Santiago Ramón y Cajal kimdir

RAMÖN Y CAJAL (Santiago), İspan­yol hekim ve nörolog (Petilla, Navarra, 1852 – Madrid 1934). Bir sinir hücresinin bütünüyle ve uzantılarıyla birlikte gümüşle boyanmasını sağlayan Golgi boyama yön­teminde yaptığı bir değişiklikle sinir doku­sunun yapısı hakkındaki bilgileri derinleş­tirdi. Böylece sinir sisteminin tümünü, özellikle retinayı, koklama soğanını, omur­iliği inceledi ve nöronların kutuplu oldu­ğunu gösterdi. Çalışmalarıyla sinir siste­minin nöronlardan oluştuğunu ispatladı ve bu konuda sunduğu sayısız kanıtla, özellikle Golgi tarafından savunulan ağsı yapı kuramına karşı çıktı. ,

Golgi ile birlikte 1906 Nobel ödülü’nü aldı. Başlıca yayın­ları şunlardır: Histologia del sistema ner­vioso del hombre y los vertebrados (İn­sanda ve omurgalılarda sinir sisteminin dokusal yapısı) [1909], Estudios sobre la degeneracion y regeneracion de sistema nervioso (Sinir sisteminin yozlaşması ve yenilenmesi üstüne inceleme) [1928], Manual de histologia normal y tecnica mic- rografica del sistema nervioso (Sinir sis­teminin normal dokusu ve mikrografik inceleme teknikleri) [Castro ile birlikte, 1933],

Paylaşın