e
sv

HTTP GET VE POST İSTEK YÖNTEMLERİ

HTTP GET VE POST İSTEK YÖNTEMLERİ
avatar

Yazılım Method

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

HTML’de (Hyper Text Markup Language) (zengin metin işaretleme dilinde) client (istemci) ve server (sunucu) arasında bir istek ve yanıt için yaygın olarak kullanılan iki yöntem vardır. Bunlar get ve post yöntemleridir. Get ve post yöntemleri tüm diğer yazılım dilleri ile %100 uyumlu olarak çalışabilmektedir.

Get İsteği

İstek verileri belirli bir kaynaktan gönderilir. Bir diğer deyiş ile form verilerini veya manuel olarak belirleyeceğimiz verileri adres çubuğundan veri gönderimi anlamına gelmektedir. Örneğin; http://www.siteadi.com?veri1=deger1&veri2=deger2

 • Gönderilecek olan istekler belleğe alınabilir ve istekler browser (tarayıcı) tarafından geçmişte saklanabilir, yer imlerine / sık kullanılanlara kayıt edilebilir.
 • Gönderilecek olan istekler için adres çubuğu kullanılacağı için uzunluk kısıtlamalarına maruz kalabilir. (maksimum 2048 karakter)
 • Gönderilecek olan istekler yine get metodu ile alınabilir. (kullanılacak yazılıma göre değişiklik gösterebilir)
 • Gönderilecek olan isteklerde Türkçe karakter kullanılırsa URL Encoding’e (Uniform Resource Locator Encoding) (nizami kaynak bulucu kodlamalarına) maruz kalabilir.
 • Gönderilecek olan isteklerde ileri ve geri butonları kullanılacak olur ise herhangi bir uyarı olmadan işlem yapılabilir.
 • Gönderilecek olan isteklerde resim, video, ses, doküman vs. çok parçalı dosya içeriği mevcut olamaz. (application/x-www-form-urlencoded)
 • Gönderilecek olan isteklerde get yöntemi post yönteminden daha az güvenlidir.
 • Gönderilecek olan isteklerde tüm veriler herkesin görebileceği şekilde olduğu için hassas veriler içeriyorsa kullanılmamalıdır.

POST İsteği

İstek gönderdiğinde veriler belirtilen kaynaktan alınarak işlenir. Bir diğer deyiş ile form verilerini veya manuel olarak belirleyeceğimiz verileri, veri gönderim tag’ları (etiketleri) aracılığı ile kapalı olarak gönderim anlamına gelmektedir. Örneğin; http://www.siteadi.com

 • Gönderilecek olan istekler asla belleğe alınamazlar ve istekler browser (tarayıcı) tarafından geçmişte asla saklanamazlar, yer imlerine / sık kullanılanlara asla kayıt edilemezler.
 • Gönderilecek olan istekler kapalı olarak iletileceği için uzunluk kısıtlamalarına asla maruz kalmazlar. (maksimum karakter sınırı yok)
 • Gönderilecek olan istekler yine post metodu ile alınabilir. (kullanılacak yazılıma göre değişiklik gösterebilir)
 • Gönderilecek olan isteklerde Türkçe karakter kullanılırsa kapalı veri gönderileceği için URL Encoding’e (Uniform Resource Locator Encoding) (nizami kaynak bulucu kodlamalarına) asla maruz kalmazlar.
 • Gönderilecek olan isteklerde ileri ve geri butonları kullanılacak olur ise muhakkak bir uyarı olacaktır ve uyarı sonucuna göre işlem yapılacaktır.
 • Gönderilecek olan isteklerde resim, video, ses, doküman vs. çok parçalı dosya içeriği mevcut olabilir. (application/x-www-form-urlencoded & multipart/form-data)
 • Gönderilecek olan isteklerde post yöntemi get yönteminden daha çok güvenlidir.
 • Gönderilecek olan isteklerde tüm veriler görünmeyen kapalı şekilde olduğu için hassas veriler içeriyorsa muhakkak bu metot kullanılmalıdır.
http get ve post isteği
http get ve post isteği

Sıradaki içerik:

HTTP GET VE POST İSTEK YÖNTEMLERİ